Příručka

Vlastní myčka aut, kde začít?

Níže naleznete rady ohledně výběru lokality, přípravy pozemku a formalit nutných k realizaci investice

I – Pozemek
tixe-dzialka

Pozemek pro stavbu samoobslužné mycí linky by měl splňovat základní kritéria: mít atraktivní lokalitu s komunikačním přístupem a dostatečnou plochu pro stavbu objektu. Ideální pozemek by měl také mít přístup ke všem mediím.

Žádný přístup k vodovodní síti, kanalizaci nebo plynu není překážkou pro realizaci samoobslužné mycí linky Tixe.

II – Je v této oblasti možné postavit mycí linku?
tixe-czy-mozna

Rozhodují o tom ustanovení Místního Plánu Územního Rozvoje, a pokud takový není vytvořen Územní Rozhodnutí (vydané pro konkrétní pozemek). Pokud existuje Místní Plán Územního Rozvoje, máme všechny informace na téma funkčního účelu konkrétní oblasti a podmínek, které musí splňovat realizace investice na daném pozemku. Zatímco, pokud neexistuje MPÚR investor se zavazuje podat žádost příslušnému orgánu (úřad města nebo obce) o vydání územního rozhodnutí pro daný pozemek. Vyplnění žádosti se spojuje s uvedením přesných informací na téma plánované investice.

Za účelem vyloučení rizika podání nesprávné žádosti, která stanoví územní projekt, naši projektanti Vám poskytnou veškeré potřebné informace a pomohou sestavit správnou žádost.

III – Lokalizace
tixe-lokalizacja

Aby pozemek byl považován za atraktivní pro stavbu samoobslužné mycí linky, měl by splňovat co nejvíce níže uvedená kritéria hodnocení:

    • Lokalita: poblíž lidských sídel, takových jako sídliště rodinných domů, bytové komplexy; umístění u hlavní silnice, křižovatek, kruhových objezdů a u objektů, takových jako: čerpací stanice, obchodní centra, hypermarkety, diagnostické stanice, atp. Kromě toho dobrá viditelnost objektu, jednoduchý příjezd a možnost otáčení z obou směrů jízdy. Vhodná plocha pozemku by měla být taková, aby bylo možné umístit mycí linku s možností průjezdu, což zvyšuje komfort používání a příjmy.
    • Plocha pro výstavbu mycí linky. Počet mycích stanovišť, počet doplňujících zařízení, rozmístění komunikačního systému, bude mycí linka průjezdná nebo ne, omezení vyplývající z ustanovení místního plánu územního rozvoje, atd. – každý z těchto faktorů má vliv na velikost pozemku. Analýzu konkrétního nemovitého objektu je třeba provést individuálně pro každý plán.

Naši projektanti (se zkušeností v oblasti projektování samoobslužných mycích linek) Vám pomohou vybrat nejlepší řešení pro dotčenou nemovitost – SLUŽBA ZDARMA.

IV – Kupní smlouva nebo smlouva o nájmu pozemku
umowa-na-myjnie

tavba samoobslužné mycí linky může být realizována na pozemku zakoupeném nebo na pronajatém pozemku. Při podpisu smlouvy je třeba pamatovat na to, že je nutné získat stavební povolení pro stavbu mycí linky, které vydává Starosta Okresního úřadu nebo Primátor města (v případě městského okresu). Proto také je vhodné zavřít s vlastníkem pozemku podmíněnou kupní smlouvu nebo podmíněnou smlouvu o nájmu, která vstoupí v platnost teprve po získání stavebního povolení, nebo po ověření záznamů v místním plánu územního rozvoje (dokumenty vydávají příslušné pro místo určení úřady města nebo obce).

K získání největšího výnosu z investice je dobře uzavřít dlouhodobou smlouvu pronájmu. Tohoto typu smlouvy se obvykle uzavírá na období od 10 do dokonce i 20 let.

V – Formality a povolení
Approve Document And Work Permit Stamp

Pokud byl vydán územní projekt nebo investice je v souladu s Místním Plánem Územního Rozvoje, je možné přistoupit k sestavování stavební dokumentace nutné pro získání stavebního povolení. Za tímto účelem je třeba se obrátit na místního projektanta (osobu se stavebními kvalifikacemi, pokud jde o projektování), aby byl připraven plán územního rozvoje pozemku. Dále se požaduje provedení mezioborových dohod a získání nezbytných rozhodnutí (v závislosti na místních podmínkách). V souladu se správním řadem, po podání žádosti o stavební povolení, úřad ve lhůtě do 30 dnů by měl provést posouzení žádosti a vydat rozhodnutí. Po získání konečného rozhodnutí a informování Okresního inspektorátu stavebního dozoru o „zahájení stavebních prací“ (oznámení během 1 dne) je možné realizovat stavbu samoobslužné mycí linky Tixe.

Pro zákazníky, kteří chtějí realizovat s námi svou mycí linku, ZDARMA* dodáváme projekt, který bude přizpůsoben k místním klimatickým podmínkám. Projekt vyžaduje pouze adaptaci místního projektanta.

* Bezplatná forma se týká zákazníků, kteří už podepsali smlouvu o realizaci mycí linky. V jiném případě je účtovaná kauce, která je vypořádaná během realizace smlouvy.

VI – Stavba mycí linky
Teplice

Stavební práce spojené s přípravou terénu pro bezkontaktní mycí linku trvají průměrně přibližně 1-2 měsíců. Rozsah prací nezbytných k realizaci zahrnuje: přípravu pozemku, zřízení přípojky a podzemních instalací, přípravu topné základové desky a realizaci komunikace na pozemku. Po provedení nezbytných prvků je prováděná montáž mycí linky naší firmou. Montážní práce v závislosti na velikosti mycí linky trvají od 2-6 dnů.

Existuje možnost vyrobení naším prostřednictvím topné základové desky z hotových prefabrikovaných prvků. Takové řešení je podstatně lepší, pokud jde o kvalitu a výrazně zkracuje investiční proces.

VII – Uvedení do provozu
tixe-myjnia-noc

V souladu s platnými předpisy pro uvedení do provozu mycí linky je třeba nahlásit Okresnímu inspektorátu stavebního dozoru zakončení stavebních prací a začátek používání stavebního objektu. Celý proces trvá do 2 týdnů a je omezen na minimální počet dokumentů (geodetická mapa skutečného stavu, protokoly o připojení medií-vydané správcem sítě a prohlášení vedoucího stavby).

Pozemek pro stavbu samoobslužné mycí linky by měl splňovat základní kritéria: mít atraktivní lokalitu s komunikačním přístupem a dostatečnou plochu pro stavbu objektu. Ideální pozemek by měl také mít přístup ke všem mediím.

Žádný přístup k vodovodní síti, kanalizaci nebo plynu není překážkou pro realizaci samoobslužné mycí linky Tixe.

I

Pozemek

Pozemek pro stavbu samoobslužné mycí linky by měl splňovat základní kritéria: mít atraktivní lokalitu s komunikačním přístupem a dostatečnou plochu pro stavbu objektu. Ideální pozemek by měl také mít přístup ke všem mediím.

Žádný přístup k vodovodní síti, kanalizaci nebo plynu není překážkou pro realizaci samoobslužné mycí linky Tixe.

II

Je v této oblasti možné postavit mycí linku?

Rozhodují o tom ustanovení Místního Plánu Územního Rozvoje, a pokud takový není vytvořen Územní Rozhodnutí (vydané pro konkrétní pozemek).
Pokud existuje Místní Plán Územního Rozvoje, máme všechny informace na téma funkčního účelu konkrétní oblasti a podmínek, které musí splňovat realizace investice na daném pozemku. Zatímco, pokud neexistuje MPÚR investor se zavazuje podat žádost příslušnému orgánu (úřad města nebo obce) o vydání územního rozhodnutí pro daný pozemek. Vyplnění žádosti se spojuje s uvedením přesných informací na téma plánované investice.

Za účelem vyloučení rizika podání nesprávné žádosti, která stanoví územní projekt, naši projektanti Vám poskytnou veškeré potřebné informace a pomohou sestavit správnou žádost.

III

Lokalizace

Aby pozemek byl považován za atraktivní pro stavbu samoobslužné mycí linky, měl by splňovat co nejvíce níže uvedená kritéria hodnocení:

  • Lokalita: poblíž lidských sídel, takových jako sídliště rodinných domů, bytové komplexy; umístění u hlavní silnice, křižovatek, kruhových objezdů a u objektů, takových jako: čerpací stanice, obchodní centra, hypermarkety, diagnostické stanice, atp. Kromě toho dobrá viditelnost objektu, jednoduchý příjezd a možnost otáčení z obou směrů jízdy. Vhodná plocha pozemku by měla být taková, aby bylo možné umístit mycí linku s možností průjezdu, což zvyšuje komfort používání a příjmy.
  • Plocha pro výstavbu mycí linky. Počet mycích stanovišť, počet doplňujících zařízení, rozmístění komunikačního systému, bude mycí linka průjezdná nebo ne, omezení vyplývající z ustanovení místního plánu územního rozvoje, atd. – každý z těchto faktorů má vliv na velikost pozemku. Analýzu konkrétního nemovitého objektu je třeba provést individuálně pro každý plán.
Naši projektanti (se zkušeností v oblasti projektování samoobslužných mycích linek) Vám pomohou vybrat nejlepší řešení pro dotčenou nemovitost – SLUŽBA ZDARMA.

IV

Kupní smlouva nebo smlouva o nájmu pozemku

tavba samoobslužné mycí linky může být realizována na pozemku zakoupeném nebo na pronajatém pozemku. Při podpisu smlouvy je třeba pamatovat na to, že je nutné získat stavební povolení pro stavbu mycí linky, které vydává Starosta Okresního úřadu nebo Primátor města (v případě městského okresu). Proto také je vhodné zavřít s vlastníkem pozemku podmíněnou kupní smlouvu nebo podmíněnou smlouvu o nájmu, která vstoupí v platnost teprve po získání stavebního povolení, nebo po ověření záznamů v místním plánu územního rozvoje (dokumenty vydávají příslušné pro místo určení úřady města nebo obce).

K získání největšího výnosu z investice je dobře uzavřít dlouhodobou smlouvu pronájmu. Tohoto typu smlouvy se obvykle uzavírá na období od 10 do dokonce i 20 let.

V

Formality a povolení

Pokud byl vydán územní projekt nebo investice je v souladu s Místním Plánem Územního Rozvoje, je možné přistoupit k sestavování stavební dokumentace nutné pro získání stavebního povolení. Za tímto účelem je třeba se obrátit na místního projektanta (osobu se stavebními kvalifikacemi, pokud jde o projektování), aby byl připraven plán územního rozvoje pozemku. Dále se požaduje provedení mezioborových dohod a získání nezbytných rozhodnutí (v závislosti na místních podmínkách). V souladu se správním řadem, po podání žádosti o stavební povolení, úřad ve lhůtě do 30 dnů by měl provést posouzení žádosti a vydat rozhodnutí. Po získání konečného rozhodnutí a informování Okresního inspektorátu stavebního dozoru o „zahájení stavebních prací“ (oznámení během 1 dne) je možné realizovat stavbu samoobslužné mycí linky Tixe.

Pro zákazníky, kteří chtějí realizovat s námi svou mycí linku, ZDARMA* dodáváme projekt, který bude přizpůsoben k místním klimatickým podmínkám. Projekt vyžaduje pouze adaptaci místního projektanta.

* Bezplatná forma se týká zákazníků, kteří už podepsali smlouvu o realizaci mycí linky. V jiném případě je účtovaná kauce, která je vypořádaná během realizace smlouvy.

VI

Stavba mycí linky

Stavební práce spojené s přípravou terénu pro bezkontaktní mycí linku trvají průměrně přibližně 1-2 měsíců. Rozsah prací nezbytných k realizaci zahrnuje: přípravu pozemku, zřízení přípojky a podzemních instalací, přípravu topné základové desky a realizaci komunikace na pozemku. Po provedení nezbytných prvků je prováděná montáž mycí linky naší firmou. Montážní práce v závislosti na velikosti mycí linky trvají od 2-6 dnů.

Existuje možnost vyrobení naším prostřednictvím topné základové desky z hotových prefabrikovaných prvků. Takové řešení je podstatně lepší, pokud jde o kvalitu a výrazně zkracuje investiční proces.

VII

Uvedení do provozu

V souladu s platnými předpisy pro uvedení do provozu mycí linky je třeba nahlásit Okresnímu inspektorátu stavebního dozoru zakončení stavebních prací a začátek používání stavebního objektu. Celý proces trvá do 2 týdnů a je omezen na minimální počet dokumentů (geodetická mapa skutečného stavu, protokoly o připojení medií-vydané správcem sítě a prohlášení vedoucího stavby).

Kontakt s oddělením projektové podpory na tomto telefonním čísle

+48 696 911 553

Naše oddělení projektové podpory je dostupné od pondělí do pátku od 08:00 – 16:00 hodin.