VII – Uvedení do provozu

V souladu s platnými předpisy pro uvedení do provozu mycí linky je třeba nahlásit Okresnímu inspektorátu stavebního dozoru zakončení stavebních prací a začátek používání stavebního objektu. Celý proces trvá do 2 týdnů a je omezen na minimální počet dokumentů (geodetická mapa skutečného stavu, protokoly o připojení medií-vydané správcem sítě a prohlášení vedoucího stavby). […]

Read More… from VII – Uvedení do provozu

VI – Stavba mycí linky

Stavební práce spojené s přípravou terénu pro bezkontaktní mycí linku trvají průměrně přibližně 1-2 měsíců. Rozsah prací nezbytných k realizaci zahrnuje: přípravu pozemku, zřízení přípojky a podzemních instalací, přípravu topné základové desky a realizaci komunikace na pozemku. Po provedení nezbytných prvků je prováděná montáž mycí linky naší firmou. Montážní práce v závislosti na velikosti mycí […]

Read More… from VI – Stavba mycí linky

V – Formality a povolení

Pokud byl vydán územní projekt nebo investice je v souladu s Místním Plánem Územního Rozvoje, je možné přistoupit k sestavování stavební dokumentace nutné pro získání stavebního povolení. Za tímto účelem je třeba se obrátit na místního projektanta (osobu se stavebními kvalifikacemi, pokud jde o projektování), aby byl připraven plán územního rozvoje pozemku. Dále se požaduje […]

Read More… from V – Formality a povolení

IV – Kupní smlouva nebo smlouva o nájmu pozemku

Stavba samoobslužné mycí linky může být realizována na pozemku zakoupeném nebo na pronajatém pozemku. Při podpisu smlouvy je třeba pamatovat na to, že je nutné získat stavební povolení pro stavbu mycí linky, které vydává Starosta Okresního úřadu nebo Primátor města (v případě městského okresu). Proto také je vhodné zavřít s vlastníkem pozemku podmíněnou kupní smlouvu […]

Read More… from IV – Kupní smlouva nebo smlouva o nájmu pozemku

III – Lokalizace

Aby pozemek byl považován za atraktivní pro stavbu samoobslužné mycí linky, měl by splňovat co nejvíce níže uvedená kritéria hodnocení: Lokalita: poblíž lidských sídel, takových jako sídliště rodinných domů, bytové komplexy; umístění u hlavní silnice, křižovatek, kruhových objezdů a u objektů, takových jako: čerpací stanice, obchodní centra, hypermarkety, diagnostické stanice, atp. Kromě toho dobrá viditelnost […]

Read More… from III – Lokalizace

II – Je v této oblasti možné postavit mycí linku?

Rozhodují o tom ustanovení Místního Plánu Územního Rozvoje, a pokud takový není vytvořen Územní Rozhodnutí (vydané pro konkrétní pozemek). Pokud existuje Místní Plán Územního Rozvoje, máme všechny informace na téma funkčního účelu konkrétní oblasti a podmínek, které musí splňovat realizace investice na daném pozemku. Zatímco, pokud neexistuje MPÚR investor se zavazuje podat žádost příslušnému orgánu […]

Read More… from II – Je v této oblasti možné postavit mycí linku?

I – Pozemek

Pozemek pro stavbu samoobslužné mycí linky by měl splňovat základní kritéria: mít atraktivní lokalitu s komunikačním přístupem a dostatečnou plochu pro stavbu objektu. Ideální pozemek by měl také mít přístup ke všem mediím. Žádný přístup k vodovodní síti, kanalizaci nebo plynu není překážkou pro realizaci samoobslužné mycí linky Tixe. […]

Read More… from I – Pozemek