II – Czy można na danym terenie postawić myjnię?

O tym decydują zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku Decyzja ustalająca warunki zabudowy (wydana dla konkretnej działki).
W przypadku występowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego mamy wszelkie informacje o przeznaczeniu funkcjonalnym konkretnego terenu i warunkach jakie musi spełniać realizacja inwestycji na danej działce. Natomiast w przypadku braku MPZP inwestor zobowiązany jest złożyć wniosek do właściwego organu (urzędu miasta lub gminy) o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla wnioskowanej działki. Wypełnienie wniosku wiąże się z podaniem dokładnych informacji o planowanej inwestycji.
Aby wyeliminować ryzyko złożenia nietrafnego wniosku ustalającego warunki zabudowy, nasi projektanci udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji i pomogą skompletować właściwy wniosek.