IV – Kupní smlouva nebo smlouva o nájmu pozemku

Stavba samoobslužné mycí linky může být realizována na pozemku zakoupeném nebo na pronajatém pozemku. Při podpisu smlouvy je třeba pamatovat na to, že je nutné získat stavební povolení pro stavbu mycí linky, které vydává Starosta Okresního úřadu nebo Primátor města (v případě městského okresu). Proto také je vhodné zavřít s vlastníkem pozemku podmíněnou kupní smlouvu nebo podmíněnou smlouvu o nájmu, která vstoupí v platnost teprve po získání stavebního povolení, nebo po ověření záznamů v místním plánu územního rozvoje (dokumenty vydávají příslušné pro místo určení úřady města nebo obce).
K získání největšího výnosu z investice je dobře uzavřít dlouhodobou smlouvu pronájmu. Tohoto typu smlouvy se obvykle uzavírá na období od 10 do dokonce i 20 let.