IV – Umowa na zakup lub dzierżawę działki

Budowa myjni samoobsługowej może być zrealizowana na gruncie zakupionym lub na gruncie dzierżawionym. Przy podpisywaniu umowy należy pamiętać o tym, że na wybudowanie myjni konieczne jest uzyskanie pozwolenie na budowę, które wydaje Starosta Powiatowy lub Prezydent Miasta (w przypadku miasta na prawach powiatu). Dlatego też warto zawrzeć z właścicielem działki umowę warunkową na zakup lub dzierżawę, która wejdzie w życie dopiero po uzyskaniu warunków zabudowy, lub po sprawdzeniu zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (dokumenty wydają odpowiednie dla miejsca lokalizacji urzędy miasta lub gminy).
W celu uzyskania jak największego zysku z inwestycji warto zawrzeć długoterminową umowę dzierżawy. Tego typu umowy zazwyczaj zawiera się na okres od 10 do nawet 20 lat.