IV – Un contract pentru cumpărarea sau închirierea unui teren

Construirea unei spălătorii auto se poate realiza pe terenuri cumpărate sau închiriate. La semnarea contractului, trebuie amintit că, pentru a construi o spălătorie auto, este necesar să obțineți o autorizație de construire emisă de Primăria comunală sau Primăria orașului (în cazul orașului supus legislației județene). Prin urmare, merită încheiat un acord condiționat cu proprietarul parcelei pentru cumpărare sau închiriere, care va intra în vigoare numai după obținerea avizelor de construcție sau după verificarea prevederilor din planul de amenajare zonală (documentele sunt emise de către Primăria orașului sau comunală, corespunzătoare locației).
Pentru a obține cel mai mare profit posibil din investiție, merită încheiat un contract de închiriere pe termen lung. Aceste tipuri de contracte sunt de obicei încheiate pentru o perioadă de 10 până la 20 de ani.