II – Je v této oblasti možné postavit mycí linku?

Rozhodují o tom ustanovení Místního Plánu Územního Rozvoje, a pokud takový není vytvořen Územní Rozhodnutí (vydané pro konkrétní pozemek).
Pokud existuje Místní Plán Územního Rozvoje, máme všechny informace na téma funkčního účelu konkrétní oblasti a podmínek, které musí splňovat realizace investice na daném pozemku. Zatímco, pokud neexistuje MPÚR investor se zavazuje podat žádost příslušnému orgánu (úřad města nebo obce) o vydání územního rozhodnutí pro daný pozemek. Vyplnění žádosti se spojuje s uvedením přesných informací na téma plánované investice.
Za účelem vyloučení rizika podání nesprávné žádosti, která stanoví územní projekt, naši projektanti Vám poskytnou veškeré potřebné informace a pomohou sestavit správnou žádost.