II – Se poate instala o spălătorie într-o zonă dorită (cerută)?

Dacă există un Plan Local de Dezvoltare zonală, avem toate informațiile despre scopul funcțional al unei anumite zone și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească investiția pe un teren dat. Cu toate acestea, în absența unui Plan Local de Dezvoltare, investitorul este obligat să depună o cerere la autoritatea competentă (oraș sau birou comunal) pentru o decizie de stabilire a condițiilor de dezvoltare a parcelei cerute. Completarea cererii necesită furnizarea de informații detaliate despre investiția planificată.
Pentru a elimina riscul de a trimite o cerere incorectă în care se specifică condițiile de dezvoltare, proiectanții noștri vă vor oferi toate informațiile necesare și vă vor ajuta să completați cererea corespunzătoare.