III – Lokalizace

Aby pozemek byl považován za atraktivní pro stavbu samoobslužné mycí linky, měl by splňovat co nejvíce níže uvedená kritéria hodnocení:

  • Lokalita: poblíž lidských sídel, takových jako sídliště rodinných domů, bytové komplexy; umístění u hlavní silnice, křižovatek, kruhových objezdů a u objektů, takových jako: čerpací stanice, obchodní centra, hypermarkety, diagnostické stanice, atp. Kromě toho dobrá viditelnost objektu, jednoduchý příjezd a možnost otáčení z obou směrů jízdy. Vhodná plocha pozemku by měla být taková, aby bylo možné umístit mycí linku s možností průjezdu, což zvyšuje komfort používání a příjmy.
  • Plocha pro výstavbu mycí linky. Počet mycích stanovišť, počet doplňujících zařízení, rozmístění komunikačního systému, bude mycí linka průjezdná nebo ne, omezení vyplývající z ustanovení místního plánu územního rozvoje, atd. – každý z těchto faktorů má vliv na velikost pozemku. Analýzu konkrétního nemovitého objektu je třeba provést individuálně pro každý plán.

Naši projektanti (se zkušeností v oblasti projektování samoobslužných mycích linek) Vám pomohou vybrat nejlepší řešení pro dotčenou nemovitost – SLUŽBA ZDARMA.