V – Formality a povolení

Pokud byl vydán územní projekt nebo investice je v souladu s Místním Plánem Územního Rozvoje, je možné přistoupit k sestavování stavební dokumentace nutné pro získání stavebního povolení. Za tímto účelem je třeba se obrátit na místního projektanta (osobu se stavebními kvalifikacemi, pokud jde o projektování), aby byl připraven plán územního rozvoje pozemku. Dále se požaduje provedení mezioborových dohod a získání nezbytných rozhodnutí (v závislosti na místních podmínkách). V souladu se správním řadem, po podání žádosti o stavební povolení, úřad ve lhůtě do 30 dnů by měl provést posouzení žádosti a vydat rozhodnutí. Po získání konečného rozhodnutí a informování Okresního inspektorátu stavebního dozoru o „zahájení stavebních prací“ (oznámení během 1 dne) je možné realizovat stavbu samoobslužné mycí linky Tixe.
Pro zákazníky, kteří chtějí realizovat s námi svou mycí linku, ZDARMA* dodáváme projekt, který bude přizpůsoben k místním klimatickým podmínkám. Projekt vyžaduje pouze adaptaci místního projektanta.
* Bezplatná forma se týká zákazníků, kteří už podepsali smlouvu o realizaci mycí linky. V jiném případě je účtovaná kauce, která je vypořádaná během realizace smlouvy.