V – Formalności i pozwolenia

Jeżeli zostały wydane warunki zabudowy lub inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego to można przystąpić do kompletowania dokumentacji budowlanej potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę. W tym celu należy zgłosić się do miejscowego projektanta (osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania) aby przygotować plan zagospodarowania działki. W dalszej kolejności wymagane będzie wykonanie uzgodnień branżowych oraz uzyskanie niezbędnych decyzji (w zależności od warunków lokalnych). Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę, urząd w terminie 30 dni powinien rozpatrzyć wniosek i wydać decyzję. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji i zgłoszeniu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego “rozpoczęcia prac budowlanych” (zgłoszenie w ciągu 1 dnia) możliwa jest już budowa samoobsługowej myjni Tixe.
Dla klientów, którzy chcą zrealizować z nami swoją myjnie, BEZPŁATNIE* dostarczamy projekt , który dostosowany będzie do miejscowych warunków klimatycznych. Projekt wymaga jedynie adaptacji miejscowego projektanta.
* Bezpłatna forma dotyczy klientów, którzy podpisali już umowę na wykonanie myjni. W innym wypadku pobierana jest kaucja, która rozliczana jest przy realizacji umowy.