VI – Budowa myjni

Prace budowlane związane z przygotowaniem terenu pod myjnię bezdotykową trwają średnio około 1-2 miesięcy. W zakres prac koniecznych do wykonania wchodzi: niwelacja terenu, wykonanie przyłączy i instalacji podziemnych, przygotowanie grzewczej płyty fundamentowej oraz wykonanie komunikacji na działce. Po wykonaniu niezbędnych elementów następuje montaż myjni przez naszą firmę. Prace montażowe w zależności od wielkości myjni trwają od 2-6 dni.
Istnieje możliwość wykonania za naszym pośrednictwem grzewczej płyty fundamentowej z gotowych elementów prefabrykowanych. Takie rozwiązanie jest znacząco lepsze pod względem jakościowym i wyraźnie skraca proces inwestycyjny.