VI – Stavba mycí linky

Stavební práce spojené s přípravou terénu pro bezkontaktní mycí linku trvají průměrně přibližně 1-2 měsíců. Rozsah prací nezbytných k realizaci zahrnuje: přípravu pozemku, zřízení přípojky a podzemních instalací, přípravu topné základové desky a realizaci komunikace na pozemku. Po provedení nezbytných prvků je prováděná montáž mycí linky naší firmou. Montážní práce v závislosti na velikosti mycí linky trvají od 2-6 dnů.
Existuje možnost vyrobení naším prostřednictvím topné základové desky z hotových prefabrikovaných prvků. Takové řešení je podstatně lepší, pokud jde o kvalitu a výrazně zkracuje investiční proces.