VII – Uruchomienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu rozpoczęcia działalności myjni należy wykonać zgłoszenie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu prac budowlanych i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego. Cały proces trwa do 2 tygodni i ograniczony jest do minimalnej liczby dokumentów (geodezyjna mapa powykonawcza, protokoły przyłączy mediów-wydane przez gestorów sieci oraz oświadczenie kierownika budowy).