2014 -2020

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 -2020

Dotyczy:
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
  • Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”
Beneficjenci:

Tixewash Polska Danuta Alchimowicz Spółka Jawna
ul. Tadeusza Kościuszki 3a
05-530 Góra Kalwaria

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d
20-618 Lublin

Projekt:
  • Samoobsługowa myjnia bezdotykowa z kompaktowym systemem odzyskiwania i oszczędzania wody i energii

Koszt projektu: 4 436 661,22 PLN
Kwota dofinansowania: 3 887 683,36 PLN

strona programu: https://www.poir.gov.pl/
strona UE: https://europa.eu/