Poradnik inwestora

Własna myjnia, od czego zacząć?

Poniżej znajdziesz porady dotyczące wyboru lokalizacji, przygotowania działki oraz formalności niezbędnych do realizacji inwestycji

I - Działka
tixe-dzialka

Działka pod budowę myjni samoobsługowej powinna spełniać podstawowe kryteria: mieć atrakcyjną lokalizację z dostępem komunikacyjnym oraz wystarczającą powierzchnię aby zbudować obiekt. Idealna działka powinna mieć również dostęp do wszystkich mediów.

 

Brak dostępu do wody sieciowej, kanalizacji czy gazu nie są przeszkodą do realizacji myjni samoobsługowej Tixe.

II - Czy można na danym terenie postawić myjnię?
tixe-czy-mozna
O tym decydują zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku Decyzja ustalająca warunki zabudowy (wydana dla konkretnej działki). W przypadku występowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego mamy wszelkie informacje o przeznaczeniu funkcjonalnym konkretnego terenu i warunkach jakie musi spełniać realizacja inwestycji na danej działce. Natomiast w przypadku braku MPZP inwestor zobowiązany jest złożyć wniosek do właściwego organu (urzędu miasta lub gminy) o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla wnioskowanej działki. Wypełnienie wniosku wiąże się z podaniem dokładnych informacji o planowanej inwestycji.

Aby wyeliminować ryzyko złożenia nietrafnego wniosku ustalającego warunki zabudowy, nasi projektanci udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji i pomogą skompletować właściwy wniosek.
III - Lokalizacja
tixe-lokalizacja

Aby działkę uznać za atrakcyjną na potrzeby budowy myjni samoobsługowej powinna ona spełniać jak najwięcej z poniższych kryteriów oceny:

    • Lokalizacja: przy dużych skupiskach ludzkich takich osiedla domków jednorodzinnych, osiedla mieszkaniowe; usytuowanie przy głównych ulicach, skrzyżowaniach, rondach oraz przy obiektach takich jak: stacje paliw, centra handlowe, hipermarkety, stacje diagnostyczne, itp. Poza tym dobra widoczność obiektu, prosty dojazd oraz możliwość skrętu z obu kierunków jazdy. Odpowiednia powierzchnia działki, taka aby można było ustawić myjnię z możliwością przejazdu, co zwiększa komfort użytkowania oraz dochody.
    • Powierzchnia do zabudowy myjni. Ilość stanowisk myjących, liczba urządzeń uzupełniających, rozmieszczenie układu komunikacyjnego, czy myjnia będzie przejazdowa czy nie, ograniczenia wynikające z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, itd. – każdy z tych czynników ma wpływ na wielkość działki. Analizę konkretnej nieruchomości należy wykonać indywidualnie dla każdego zamierzenia.

Nasi projektanci (z doświadczeniem w dziedzinie projektowania myjni samoobsługowych) pomogą Państwu w doborze najlepszego rozwiązania dla rozpatrywanej nieruchomości – USŁUGA NIEODPŁATNA.

IV - Umowa na zakup lub dzierżawę działki
umowa-na-myjnie

Budowa myjni samoobsługowej może być zrealizowana na gruncie zakupionym lub na gruncie dzierżawionym. Przy podpisywaniu umowy należy pamiętać o tym, że na wybudowanie myjni konieczne jest uzyskanie pozwolenie na budowę, które wydaje Starosta Powiatowy lub Prezydent Miasta (w przypadku miasta na prawach powiatu). Dlatego też warto zawrzeć z właścicielem działki umowę warunkową na zakup lub dzierżawę, która wejdzie w życie dopiero po uzyskaniu warunków zabudowy, lub po sprawdzeniu zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (dokumenty wydają odpowiednie dla miejsca lokalizacji urzędy miasta lub gminy).

W celu uzyskania jak największego zysku z inwestycji warto zawrzeć długoterminową umowę dzierżawy. Tego typu umowy zazwyczaj zawiera się na okres od 10 do nawet 20 lat.

V - Formalności i pozwolenia
Approve Document And Work Permit Stamp

Jeżeli zostały wydane warunki zabudowy lub inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego to można przystąpić do kompletowania dokumentacji budowlanej potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę. W tym celu należy zgłosić się do miejscowego projektanta (osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania) aby przygotować plan zagospodarowania działki. W dalszej kolejności wymagane będzie wykonanie uzgodnień branżowych oraz uzyskanie niezbędnych decyzji (w zależności od warunków lokalnych). Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę, urząd w terminie 30 dni powinien rozpatrzyć wniosek i wydać decyzję. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji i zgłoszeniu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego “rozpoczęcia prac budowlanych” (zgłoszenie w ciągu 1 dnia) możliwa jest już budowa samoobsługowej myjni Tixe.

Dla klientów, którzy chcą zrealizować z nami swoją myjnie, BEZPŁATNIE* dostarczamy projekt , który dostosowany będzie do miejscowych warunków klimatycznych. Projekt wymaga jedynie adaptacji miejscowego projektanta.

* Bezpłatna forma dotyczy klientów, którzy podpisali już umowę na wykonanie myjni. W innym wypadku pobierana jest kaucja, która rozliczana jest przy realizacji umowy.

VI - Budowa myjni
Teplice

Prace budowlane związane z przygotowaniem terenu pod myjnię bezdotykową trwają średnio około 1-2 miesięcy. W zakres prac koniecznych do wykonania wchodzi: niwelacja terenu, wykonanie przyłączy i instalacji podziemnych, przygotowanie grzewczej płyty fundamentowej oraz wykonanie komunikacji na działce. Po wykonaniu niezbędnych elementów następuje montaż myjni przez naszą firmę. Prace montażowe w zależności od wielkości myjni trwają od 2-6 dni.

Istnieje możliwość wykonania za naszym pośrednictwem grzewczej płyty fundamentowej z gotowych elementów prefabrykowanych. Takie rozwiązanie jest znacząco lepsze pod względem jakościowym i wyraźnie skraca proces inwestycyjny.

VII - Uruchomienie
tixe-myjnia-noc

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu rozpoczęcia działalności myjni należy wykonać zgłoszenie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu prac budowlanych i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego. Cały proces trwa do 2 tygodni i ograniczony jest do minimalnej liczby dokumentów (geodezyjna mapa powykonawcza, protokoły przyłączy mediów-wydane przez gestorów sieci oraz oświadczenie kierownika budowy).

Działka pod budowę myjni samoobsługowej powinna spełniać podstawowe kryteria: mieć atrakcyjną lokalizację z dostępem komunikacyjnym oraz wystarczającą powierzchnię aby zbudować obiekt. Idealna działka powinna mieć również dostęp do wszystkich mediów.

Brak dostępu do wody sieciowej, kanalizacji czy gazu nie są przeszkodą do realizacji myjni samoobsługowej Tixe.

I

Działka

Działka pod budowę myjni samoobsługowej powinna spełniać podstawowe kryteria: mieć atrakcyjną lokalizację z dostępem komunikacyjnym oraz wystarczającą powierzchnię aby zbudować obiekt. Idealna działka powinna mieć również dostęp do wszystkich mediów.

Brak dostępu do wody sieciowej, kanalizacji czy gazu nie są przeszkodą do realizacji myjni samoobsługowej Tixe.

II

Czy można na danym terenie postawić myjnię?

O tym decydują zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku Decyzja ustalająca warunki zabudowy (wydana dla konkretnej działki).
W przypadku występowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego mamy wszelkie informacje o przeznaczeniu funkcjonalnym konkretnego terenu i warunkach jakie musi spełniać realizacja inwestycji na danej działce. Natomiast w przypadku braku MPZP inwestor zobowiązany jest złożyć wniosek do właściwego organu (urzędu miasta lub gminy) o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla wnioskowanej działki. Wypełnienie wniosku wiąże się z podaniem dokładnych informacji o planowanej inwestycji.

Aby wyeliminować ryzyko złożenia nietrafnego wniosku ustalającego warunki zabudowy, nasi projektanci udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji i pomogą skompletować właściwy wniosek.

III

Lokalizacja

Aby działkę uznać za atrakcyjną na potrzeby budowy myjni samoobsługowej powinna ona spełniać jak najwięcej z poniższych kryteriów oceny:

  • Lokalizacja: przy dużych skupiskach ludzkich takich osiedla domków jednorodzinnych, osiedla mieszkaniowe; usytuowanie przy głównych ulicach, skrzyżowaniach, rondach oraz przy obiektach takich jak: stacje paliw, centra handlowe, hipermarkety, stacje diagnostyczne, itp. Poza tym dobra widoczność obiektu, prosty dojazd oraz możliwość skrętu z obu kierunków jazdy. Odpowiednia powierzchnia działki, taka aby można było ustawić myjnię z możliwością przejazdu, co zwiększa komfort użytkowania oraz dochody.
  • Powierzchnia do zabudowy myjni. Ilość stanowisk myjących, liczba urządzeń uzupełniających, rozmieszczenie układu komunikacyjnego, czy myjnia będzie przejazdowa czy nie, ograniczenia wynikające z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, itd. – każdy z tych czynników ma wpływ na wielkość działki. Analizę konkretnej nieruchomości należy wykonać indywidualnie dla każdego zamierzenia.
Nasi projektanci (z doświadczeniem w dziedzinie projektowania myjni samoobsługowych) pomogą Państwu w doborze najlepszego rozwiązania dla rozpatrywanej nieruchomości – USŁUGA NIEODPŁATNA.

IV

Umowa na zakup lub dzierżawę działki

Budowa myjni samoobsługowej może być zrealizowana na gruncie zakupionym lub na gruncie dzierżawionym. Przy podpisywaniu umowy należy pamiętać o tym, że na wybudowanie myjni konieczne jest uzyskanie pozwolenie na budowę, które wydaje Starosta Powiatowy lub Prezydent Miasta (w przypadku miasta na prawach powiatu). Dlatego też warto zawrzeć z właścicielem działki umowę warunkową na zakup lub dzierżawę, która wejdzie w życie dopiero po uzyskaniu warunków zabudowy, lub po sprawdzeniu zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (dokumenty wydają odpowiednie dla miejsca lokalizacji urzędy miasta lub gminy).

W celu uzyskania jak największego zysku z inwestycji warto zawrzeć długoterminową umowę dzierżawy. Tego typu umowy zazwyczaj zawiera się na okres od 10 do nawet 20 lat.

V

Formalności i pozwolenia

Jeżeli zostały wydane warunki zabudowy lub inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego to można przystąpić do kompletowania dokumentacji budowlanej potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę. W tym celu należy zgłosić się do miejscowego projektanta (osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania) aby przygotować plan zagospodarowania działki. W dalszej kolejności wymagane będzie wykonanie uzgodnień branżowych oraz uzyskanie niezbędnych decyzji (w zależności od warunków lokalnych). Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę, urząd w terminie 30 dni powinien rozpatrzyć wniosek i wydać decyzję. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji i zgłoszeniu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego “rozpoczęcia prac budowlanych” (zgłoszenie w ciągu 1 dnia) możliwa jest już budowa samoobsługowej myjni Tixe.

Dla klientów, którzy chcą zrealizować z nami swoją myjnie, BEZPŁATNIE* dostarczamy projekt , który dostosowany będzie do miejscowych warunków klimatycznych. Projekt wymaga jedynie adaptacji miejscowego projektanta.

* Bezpłatna forma dotyczy klientów, którzy podpisali już umowę na wykonanie myjni. W innym wypadku pobierana jest kaucja, która rozliczana jest przy realizacji umowy.

VI

Budowa myjni

Prace budowlane związane z przygotowaniem terenu pod myjnię bezdotykową trwają średnio około 1-2 miesięcy. W zakres prac koniecznych do wykonania wchodzi: niwelacja terenu, wykonanie przyłączy i instalacji podziemnych, przygotowanie grzewczej płyty fundamentowej oraz wykonanie komunikacji na działce. Po wykonaniu niezbędnych elementów następuje montaż myjni przez naszą firmę. Prace montażowe w zależności od wielkości myjni trwają od 2-6 dni.

Istnieje możliwość wykonania za naszym pośrednictwem grzewczej płyty fundamentowej z gotowych elementów prefabrykowanych. Takie rozwiązanie jest znacząco lepsze pod względem jakościowym i wyraźnie skraca proces inwestycyjny.

VII

Uruchomienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu rozpoczęcia działalności myjni należy wykonać zgłoszenie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu prac budowlanych i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego. Cały proces trwa do 2 tygodni i ograniczony jest do minimalnej liczby dokumentów (geodezyjna mapa powykonawcza, protokoły przyłączy mediów-wydane przez gestorów sieci oraz oświadczenie kierownika budowy).

Kontakt z działem konsultacji projektowych pod numerem telefonu

+48 696 911 553

Nasz dział konsultacji projektowych dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.