VII – Uruchomienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu rozpoczęcia działalności myjni należy wykonać zgłoszenie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu prac budowlanych i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego. Cały proces trwa do 2 tygodni i ograniczony jest do minimalnej liczby dokumentów (geodezyjna mapa powykonawcza, protokoły przyłączy mediów-wydane przez gestorów sieci oraz oświadczenie kierownika budowy). […]

Czytaj dalej… from VII – Uruchomienie

VI – Budowa myjni

Prace budowlane związane z przygotowaniem terenu pod myjnię bezdotykową trwają średnio około 1-2 miesięcy. W zakres prac koniecznych do wykonania wchodzi: niwelacja terenu, wykonanie przyłączy i instalacji podziemnych, przygotowanie grzewczej płyty fundamentowej oraz wykonanie komunikacji na działce. Po wykonaniu niezbędnych elementów następuje montaż myjni przez naszą firmę. Prace montażowe w zależności od wielkości myjni trwają […]

Czytaj dalej… from VI – Budowa myjni

V – Formalności i pozwolenia

Jeżeli zostały wydane warunki zabudowy lub inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego to można przystąpić do kompletowania dokumentacji budowlanej potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę. W tym celu należy zgłosić się do miejscowego projektanta (osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania) aby przygotować plan zagospodarowania działki. W dalszej kolejności wymagane będzie wykonanie uzgodnień branżowych […]

Czytaj dalej… from V – Formalności i pozwolenia

IV – Umowa na zakup lub dzierżawę działki

Budowa myjni samoobsługowej może być zrealizowana na gruncie zakupionym lub na gruncie dzierżawionym. Przy podpisywaniu umowy należy pamiętać o tym, że na wybudowanie myjni konieczne jest uzyskanie pozwolenie na budowę, które wydaje Starosta Powiatowy lub Prezydent Miasta (w przypadku miasta na prawach powiatu). Dlatego też warto zawrzeć z właścicielem działki umowę warunkową na zakup lub […]

Czytaj dalej… from IV – Umowa na zakup lub dzierżawę działki

III – Lokalizacja

Aby działkę uznać za atrakcyjną na potrzeby budowy myjni samoobsługowej powinna ona spełniać jak najwięcej z poniższych kryteriów oceny: Lokalizacja: przy dużych skupiskach ludzkich takich osiedla domków jednorodzinnych, osiedla mieszkaniowe; usytuowanie przy głównych ulicach, skrzyżowaniach, rondach oraz przy obiektach takich jak: stacje paliw, centra handlowe, hipermarkety, stacje diagnostyczne, itp. Poza tym dobra widoczność obiektu, prosty […]

Czytaj dalej… from III – Lokalizacja

II – Czy można na danym terenie postawić myjnię?

O tym decydują zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku Decyzja ustalająca warunki zabudowy (wydana dla konkretnej działki). W przypadku występowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego mamy wszelkie informacje o przeznaczeniu funkcjonalnym konkretnego terenu i warunkach jakie musi spełniać realizacja inwestycji na danej działce. Natomiast w przypadku braku MPZP inwestor zobowiązany jest złożyć […]

Czytaj dalej… from II – Czy można na danym terenie postawić myjnię?

I – Działka

Działka pod budowę myjni samoobsługowej powinna spełniać podstawowe kryteria: mieć atrakcyjną lokalizację z dostępem komunikacyjnym oraz wystarczającą powierzchnię aby zbudować obiekt. Idealna działka powinna mieć również dostęp do wszystkich mediów. Brak dostępu do wody sieciowej, kanalizacji czy gazu nie są przeszkodą do realizacji myjni samoobsługowej Tixe. […]

Czytaj dalej… from I – Działka