VII – Uvedení do provozu

V souladu s platnými předpisy pro uvedení do provozu mycí linky je třeba nahlásit Okresnímu inspektorátu stavebního dozoru zakončení stavebních prací a začátek používání stavebního objektu. Celý proces trvá do 2 týdnů a je omezen na minimální počet dokumentů (geodetická mapa skutečného stavu, protokoly o připojení medií-vydané správcem sítě a prohlášení vedoucího stavby).